گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - برنامه ريزي درسي

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : امین نام خانوادگی : رضایی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : rezaee149@yahoo.com
ایمیل : rezaee149@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :