گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - علوم اقتصادي

بيوگرافي

نام : نغمه نام خانوادگی : هنرور
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : naghmeh_honarvar@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : اقتصاد
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : اقتصاد نظری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید بهشتی تهران سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم اقتصادی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : علوم اقتصادی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :