گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم ارتباطات

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : محمد نام خانوادگی : سالمیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : mohammadsalemian@gmail.com
ایمیل : mohammadsalemian@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : رسانه، تبليغات و فضاي مجازي