گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - علوم اقتصادي

بيوگرافي

نام : سیدعبدالله نام خانوادگی : موسوی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : abdollh44.moosavi@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : اقتصاد