گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - حقوق خصوصي

بيوگرافي

نام : محمد نام خانوادگی : قاسمی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mohammadghasemi26@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : جرمشناسي