گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی كامپيوتر-نرم افزار

بيوگرافي

نام : شهروز نام خانوادگی : مسیح
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : مدعو-حق التدریس
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : shahrooz_massih@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی - واحد نجف آباد سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : طراحی اسیلوسکوپ (سخت افزاری و نرم افزاری)
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر -نرم افزار
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم و تحقیقات سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : ردیابی چهره در تراکهای ویدئویی