گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مديريت و توسعه سازماني

  • دانشجویان عزیز، پروژه های درسی خود را حداکثر تا روز برگزاری آزمون نهایی آن درس به آدرس e.rasti.b@gmail.com ارسال نمائید.
بيوگرافي

نام : ابراهیم نام خانوادگی : راستی برازجانی فقط
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : e.rasti.b@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی
دانشگاه محل تحصیل : خلیج فارس بوشهر سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی - تولید
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی واحد شیراز سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی - سیستم
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی واحد اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :