گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - تربیت بدنی و علوم ورزشی

بيوگرافي

نام : فرحناز نام خانوادگی : شمس
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : shamsfarahnaz@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : مديريت ورزشي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزی
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی واحد مبارکه سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه :