حميدرضا قامت بلند
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - روانشناسي

بيوگرافي

نام : حميدرضا نام خانوادگی : قامت بلند
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : hamidghamat@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : روانشناسي باليني