زهرا کاظمی زهرانی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - معماري

بيوگرافي

نام : زهرا نام خانوادگی : کاظمی زهرانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : dezhargallery@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : معماري- روانشناسي محيط