فاطمه صفاری
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - فلسفه تعليم وتربيت وبرنامه ريزي درسي

بيوگرافي

نام : فاطمه نام خانوادگی : صفاری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : fsaffari13@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : فلسفه تعلیم و تربیت
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان (خوراسگان) سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : بررسی مقایسه ای سیره حضرت زهرا(س) از نگاه