گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - ریاضی محض-آنالیز
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : زینب نام خانوادگی : کمالی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : zekamath@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : ریاضی محض-آنالیز
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : ۱۳۹۲
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : ریاضی محض-آنالیز و هندسه
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : ۱۳۸۵
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : ریاضی محض
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : ۱۳۸۰
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: فرصت مطالعاتی
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه کچ ترکیه طول دوره : ۶ ماه