گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - ریاضی محض-آنالیز
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : زینب نام خانوادگی : کمالی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : zekamath@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :