کامران اسلاملو
گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - محيط زيست

بيوگرافي

نام : کامران نام خانوادگی : اسلاملو
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : eslamlokamran@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : دارم