مسعود یراقی اصفهانی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - روانشناسي

بيوگرافي

نام : مسعود نام خانوادگی : یراقی اصفهانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : masoudyaraghi@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : هوش، خواب، اعتياد و ملال جنسيتي