گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : - مدیریت دولتی

بيوگرافي

نام : سیدحسین نام خانوادگی : جولایی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : مدعو-حق التدریس
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت استراتژیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنایع ومعادن سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : شناسایی و تبیین استراتژی های به کار رفته در حکومت امام علی (علیه السلام) به منظور ارائه الگوی مدیریت استراتژیک در نظام جمهوری اسلامی ایران
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : باتوجه به مسئولیت های مربوطه ،علاوه برتدریس دردانشکده امیرالمؤمنین علیه السلام وابسته به دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام،فعالیت های علمی نیزداشته ام.
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : کارشناس استانداردایزو،وباتوجه به موفقیت های حاصله به عنوان مدرس استانداردرسیستم های بهبودکیفیت در صنایع اپتیک صاایران خدمت می نمودم،ضمناً دررابطه بااستانداردCE که از استانداردهای معتبر اروپایی می باشد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ازسال 1390 تاکنون بعنوان مدرس دردانشگاه غیرانتفاعی امین مشغول تدریس بوده ام،ومعاونت فرهنگی دانشگده اقتصاد ومدیریت رانیزبه عهده داشتم.
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ازسال 1393 بعنوان مدرس درموسسه علوم بانکداری اصفهان مشغول به تدریس شدم.
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : 5- ازسال 1393 بعنوان مدرس دردانشگاه آزاد اصفهان درمقطع تحصیلات تکمیلی، مشغول تدریس می باشم.
محل دوره : تاریخ دوره :