فرزین صالحی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی

بيوگرافي

نام : فرزین نام خانوادگی : صالحی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : farzinsalehi.esfu@gmail.com
ایمیل : farzinsalehi@khuisf.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : فضاي شهري
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : شهرسازی
دانشگاه محل تحصیل : آزاد واحد اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : تبیین الگوی تاثیر طبقات اجتماعی در شکل گیری فضا با رویکرد اقتصاد سیاسی فضا
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : شهرسازی
دانشگاه محل تحصیل : علوم تحقیقات تهران سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : راهبرد های پیشگیری از تشکیل فضاهای بی دفاع شهری
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : درک، بیان و تحلیل فضاهای شهری
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : طرح شهرسازی
محل دوره : تاریخ دوره :