گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - رياضي
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : علی نام خانوادگی : جمشیدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : alijamshidi63@yahoo.com
ایمیل : alijamshidi63@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : تحقیق در عملیات
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : ریاضی صنعتی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید باهنر کرمان سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تربیت معلم تهران سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه :