گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم اقتصادی-تجارت بين الملل

بيوگرافي

نام : کریم نام خانوادگی : شهنازی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : karimshahnazi@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : اقتصاد توسعه، اقتصاد بين الملل، اقتصاد اجتماعي،اقتصاد كلان، اقتصاد سلامت
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد تبریز سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه :