گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - خاكشناسي -حاصلخيزي خاك و تغذیه گیاه

بيوگرافي

نام : عبدالرسول نام خانوادگی : جعفرزاده قهدریجانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : arjafarzadeh789@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : مواد آلي خاك ، شوري خاك ، تغذيه
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : كشاورزي (شيمي و حاصل خيزي خاك)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه ازاد اسلامي واحد خوراسگان اصفهان سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه : اثر مواد الي بر 3 نوع خاك با بافت هاي متفاوت