محمد رضا بکرانی بالانی
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم سیاسی- روابط بین الملل

بيوگرافي

نام : محمد رضا نام خانوادگی : بکرانی بالانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : bakranibalani1000@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : مقايسه ساختار جامعه ملل با سازمان ملل