محمدرضا نعیمی
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم اقتصادی-تجارت بين الملل

بيوگرافي

نام : محمدرضا نام خانوادگی : نعیمی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : NAEEMI0044@GMAIL.COM
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : تجارت بين الملل