گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - روانشناسي تربيتي

بيوگرافي

نام : مریم نام خانوادگی : فولادوند
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : m.fooladvand@khuisf.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : مشکلات رفتاري کودکان،روانشناسي يادگيري، هنجاريابي و اصول روان سنجي پرسشنامه ها ، راهبردهاي يادگيري شناختي و فراشناختي، E-learning ، برنامه استراتژي، ارزيابي عملکرد
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : روانشناسی تربیتی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان سال اخذ مدرک : 1398
عنوان پایان نامه : تدوین الگوی فرزند پروری مبتنی بر آموزه های نظریه انتخاب و مقایسه اثر بخشی آن با فرزند پروری کازدین بر تنظیم هیجان، روابط والد- کودک و مشکلات رفتاری برونی شده در کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : برنامه ریزی آموزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه : تدوین شاخص های لازم برای تهیه زیج هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مدیریت برنامه ریزی آموزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی سال اخذ مدرک : 1379
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: دوره تخصصی مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان
ارائه دهنده : دکتر احمد عابدی
محل دوره : کلینیک تخصصی شناخت نو طول دوره : 60ساعت
عنوان دوره: دوره تخصصی روان درمانی و فرزند پروری کودک با رویکرد آدلر
ارائه دهنده : دکتر حمید علیزاده
محل دوره : دانشگاه علامه طباطبایی طول دوره : 20ساعت
عنوان دوره: دوره تخصصی آزمون های هوشی
ارائه دهنده : دکتر سالار فرامرزی
محل دوره : کلینیک تخصصی گلستان زندگی طول دوره : 60ساعت
عنوان دوره: اصول و مفاهیم مقاله نویسی ISI
ارائه دهنده : دکتر کلیشادی
محل دوره : دانشگاه اصفهان طول دوره : 6 ساعت
عنوان دوره: تربیت جنسی کودک
ارائه دهنده : دکتر بهنام اوحدی
محل دوره : کلینیک پرتو توحید طول دوره : 5 ساعت
عنوان دوره: Action Research
ارائه دهنده : دکتر یمانی
محل دوره : مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی طول دوره : 6 ساعت
عنوان دوره: تربیت مشاور تحصیلی
ارائه دهنده : دکتر علی بیک
محل دوره : کلینیک رهایش طول دوره : 15 ساعت
عنوان دوره: How to Design Outcome-Based Curriculum to Assure the Quality of Education
ارائه دهنده : دکترکاواشیما تاتسو
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان طول دوره : 6 ساعت
عنوان دوره: competence –Based Curriculum Development in Higher Education
ارائه دهنده : دکترکوون هوون
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان طول دوره : 6 ساعت
عنوان دوره: Flipped classroom
ارائه دهنده : دکتر محمد عطاران
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان طول دوره : 4ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : برنامه استراتژی
محل دوره : دانشکده مدیریت و اقتصاد و سلامت علوم پزشکی تاریخ دوره : 93
عنوان دوره : آشنایی با کارت امتیازی متوازن
محل دوره : دانشکده مدیریت و اقتصاد و سلامت علوم پزشکی تاریخ دوره : 93
عنوان دوره : برنامه ریزی درسی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه تاریخ دوره : 89
عنوان دوره : تکنولوژی آموزشی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه تاریخ دوره : 90
عنوان دوره : اصول برنامه ریزی آموزشی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه تاریخ دوره : 90
عنوان دوره : ثبت مقالات لاتین در ژونال های خارجی
محل دوره : دانشکده مدیریت و اقتصاد و سلامت علوم پزشکی تاریخ دوره : 92
عنوان دوره : روانشناسی یادگیری
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر تاریخ دوره : 95-96
عنوان دوره : روانسجی
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر تاریخ دوره : 95-96
عنوان دوره : روانسنجی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) تاریخ دوره : 96-97
عنوان دوره : روانشناسی تربیتی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) تاریخ دوره : 96-97