علی شیخیانی
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - حقوق عمومی

بيوگرافي

نام : علی نام خانوادگی : شیخیانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : sheikhiani@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : دارد