شهروز گودرزی حسین آبادی
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - حقوق خصوصي

بيوگرافي

نام : شهروز نام خانوادگی : گودرزی حسین آبادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : shahrouz110@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : حقوق