گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مشاوره و راهنمائي

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : نادره نام خانوادگی : سعادتی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : nadiasa46@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مشاوره
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه : برسی رابطه تجربه آزاردیدگی در دوران کودکی با تصویر بدنی و رضایت جنسی افراد متاهل
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مشاوره
دانشگاه محل تحصیل : خوراسگان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: گواهی شرکت در
ارائه دهنده : مرکز مشاوره وزارت علوم، مرکز مشاوره کمیته امداد امام خمینی (ره)
محل دوره : کمیته امداد امام خمینی (ره) طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: گواهی ارائه مقاله در
ارائه دهنده : مرکز مشاوره وزارت علوم، مرکز مشاوره کمیته امداد امام خمینی (ره)
محل دوره : کمیته امداد امام خمینی (ره) طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: کارآموزشی پایه تربیت مشاور و درمانگر خانواده و ازدواج
ارائه دهنده : سازمان نظام مشاوره و روانشناسی
محل دوره : مرکز مشاوره راه نو طول دوره : 60 ساعت
عنوان دوره: گواهی کارگاه زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) زیر نظر خانم دکتر نوابی نژاد
ارائه دهنده : سازمان نظام مشاوره و روانشناسی
محل دوره : مرکز مشاوره یارستان طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: مدرک ICDL
ارائه دهنده : سازمان فنی و حرفه ای کشور
محل دوره : دانشگاه شهید بهشتی طول دوره : 24 ساعت
عنوان دوره: مدرک Spss
ارائه دهنده : سازمان فنی و حرفه ای کشور
محل دوره : دانشگاه شهید بهشتی طول دوره : 24 ساعت
عنوان دوره: دوره جامع درمانهای موج سوم (تجربی) زیر نظر دکتر عابدی و دکتر ایزدی
ارائه دهنده : مرکز مشاوره گلستان زندگی
محل دوره : مرکز مشاوره گلستان زندگی طول دوره : 120 ساعت
عنوان دوره: مثلث و مثلث‌سازی در خانواده زیر نظر دکتر باقر ثنایی
ارائه دهنده : سازمان نظام مشاوره و روانشناسی
محل دوره : طول دوره : 8 ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : تدریس زبان عمومی و تخصصی
محل دوره : مرکز زبان پویش تاریخ دوره : 10 سال
عنوان دوره : مدرس دانشگاه فرهنگیان
محل دوره : دانشگاه فرهنگیان تاریخ دوره : 1395
عنوان دوره : مدرس دانشگاه پیام نور گز
محل دوره : پیام نور تاریخ دوره : 1395
عنوان دوره : مدرس دانشگاه پیام نور نجف آباد
محل دوره : پیام نور تاریخ دوره : 1395