گروه آموزشی : عمران
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - شهرسازی-طراحی شهری

بيوگرافي

نام : آنیتا نام خانوادگی : پریش
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : ap.parish@khuisf.ac.ir
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : شهرسازی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیخ بهایی اصفهان سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : طرح توسعه اراضی غرب کیش،نمونه اماده سازی با هدف توسعه گردشگری
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : طراحی شهری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : ایجاد پهنه های پیاده در مراکز شهرهای تاریخی محدوده جلفا و سیچان اصفهان : نمونه موردی: خیابان نظر شرقی
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : طرح 5 شهرسازی
محل دوره : دانشگاه شیخ بهایی - دانشگاه دانش پژوهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : طرح 3 شهرسازی
محل دوره : دانشگاه پیام نور اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : کاربرد رایانه در شهرسازی
محل دوره : دانشگاه شیخ بهایی تاریخ دوره :
عنوان دوره : گرافیک شهرسازی
محل دوره : دانشگاه شیخ بهایی تاریخ دوره :