گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : - اندودانتیکس

بيوگرافي

نام : رحیم نام خانوادگی : شکرآمیز
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : مدعو-حق التدریس
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :