محمد شهریاری
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - حقوق جزا و جرم شناسی

بيوگرافي

نام : محمد نام خانوادگی : شهریاری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : shahriarija@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : مقاله و ساير