گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : - علوم و صنايع غذائي

بيوگرافي

نام : الهام نام خانوادگی : خسروی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم و صنایع غذایی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1377
عنوان پایان نامه :