امیر طغیانی
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - برنامه ريزي درسي

بيوگرافي

نام : امیر نام خانوادگی : طغیانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : toghyaniomid@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : يادگيري از راه دور، يادگيري از طريق كامپيوتر (CALL) ، روشهاي نوين در امر آموزش و يادگيري