دکتر راحله بطلانی اصفهانی
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - الهيات و معارف اسلامي-فلسفه و حکمت اسلامی
مرتبه علمي : مربي

بيوگرافي

نام : راحله نام خانوادگی : بطلانی اصفهانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربي نوع همکاری : بازنشسته
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : فلسفه اسلامي معارف اسلامي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فلسفه وکلام اسلامی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :