گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم اقتصادي

بيوگرافي

نام : مهدی نام خانوادگی : فاضل
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : mahfazel@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : مديريت، آمار و اقتصاد
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : آمار
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه : آناليز دنباله اي
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : توسعه اقتصادي و برنامه ريزي
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : پيش بيني ادوار تجاري(GDP) ايران: رهيافت ماركوف
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: مدیریت عملیاتی (ویژه دفاتر طرح و برنامه و بودجه)
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : منطقه چهار دانشگاه طول دوره :
عنوان دوره: اصول و فرایند بودجه ریزی در دانشگاه
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : واحد فلاورجان طول دوره :
عنوان دوره: ارزیابی و رتبه بندی واحدهای دانشگاهی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : واحد نجف آباد طول دوره :
عنوان دوره: سیستم های رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : واحد نجف آباد طول دوره :
عنوان دوره: جایگاه و نقش جامعه دانشگاهی در شرکت ها و موسسات دانش بنیان
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : واحد نجف آباد طول دوره :
عنوان دوره: مدیریت بحران
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : واحد نجف آباد طول دوره :
عنوان دوره: مدیریت پژوهش
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : واحد نجف آباد طول دوره :
عنوان دوره: آشنایی با کامپیوتر و ویندوز 7
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : واحد نجف آباد طول دوره :
عنوان دوره: آشنایی با مشکلات دانشجویان و شیوه های برخورد با آن
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : واحد نجف آباد طول دوره :
عنوان دوره: روش های برقراری ارتباط موفق
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : واحد نجف آباد طول دوره :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : آمار مقدماتی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران تاریخ دوره : 93و94
عنوان دوره : روش های آماری
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران تاریخ دوره : 93
عنوان دوره : بودجه ریزی دولتی
محل دوره : آموزشکده سما نجف آباد تاریخ دوره : 93