سید بهمن مرتضوی
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی برق و الكترونيك

بيوگرافي

نام : سید بهمن نام خانوادگی : مرتضوی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : bahman_mortazavi@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : طراحي مدارات الكترونيك