دکتر عاطفه سلیمی شهرکی
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی برق و الكترونيك
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : عاطفه نام خانوادگی : سلیمی شهرکی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : a.salimi@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :