گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - خاكشناسي -حاصلخيزي خاك و تغذیه گیاه

بيوگرافي

نام : مالک نام خانوادگی : دهستانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : malekdehestani@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : خاکشناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : نقشه برداری رقومی (دیجیتال) خاک
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزی خاک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : ارزیابی تاثیر میکوریزا و پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک بر شاخص های رشد خیار گلخانه ای (cucumis sativus) تحت تنش های مختلف شوری