گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - معارف اسلامي و علوم سياسي

بيوگرافي

نام : مختار نام خانوادگی : درخشان هوره
تاریخ تولد : 1350/06/01
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : hamidderakhshan64@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : سیاست گذاری عمومی
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان(خوراسگان) سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : روابط بین الملل
دانشگاه محل تحصیل : شهرضا سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : پروتکل الحاقی کنوانسیون پالرمو(قاچاق انسان به ویژه زنان وکودکان)