گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی برق-قدرت-ماشینهای الکتریکی و درایو

بيوگرافي

نام : محمد نام خانوادگی : جودی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : joudi2009@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : قابليت اطمينان درسيستمهاي قدرت
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی برق -قدرت
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :