زهرا کیانی  پیکانی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مديريت آموزشي
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : زهرا نام خانوادگی : کیانی پیکانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : kiani@khuisf.ac.ir 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سال تولد: 1354/7/10 مدارک تحصیلی: کارشناسی علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ) بهمن 1376 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان کارشناسی ارشد علوم تربیتی (مدیریت آموزشی) خرداد 1379 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان مقاله ها و همایش ها: - بررسی نقش نظارتی مدیران مدارس ابتدایی شهر اصفهان چاپ شده در مجله دانش و پژوهش شماره 8 - بررسی نقش نظارتی مدیران مدارس ابتدایی شهر اصفهان به منظور برآورد نیازهای آموزشی آنان همایش تازه های تعلیم و تربیت سال 1382 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان - تحلیلی بر نقش نظارتی مدیران آموزشی همایش تازه های تعلیم و تربیت سال 1384 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان - مدیریت کلاس درس (راهبردهایی برای تدریس اثر بخش ) همایش تازه های تعلیم و تربیت سال 1387 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان - نظارت و راهنمایی آموزشی اهرمی برای تدریس اثر بخش همایش تازه های تعلیم و تربیت سال 1389 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان جزوه آموزشی: نظارت و راهنمایی آموزشی سال 1389 طرح پژوهشی: ارزشیابی طرح اوقات فراقت فرزندان کارکنان شهرداری اصفهان تابستان 1380 سمت: همکار علمی تجارب حرفه ای: سمت:ارزشیاب (سازمان فرهنگی_تفریحی شهرداری اصفهان ) سمت: مسئول آموزش ( فرهنگ سرای همت) سمت: کارشناس پژوهش (سازمان فرهنگی_تفریحی شهرداری اصفهان ) برتری،جایزه و نشان: دانشجوی ممتاز کارشناسی رشته علوم تربیتی سال 1376 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان دانشجوی رتبه اول کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی سال 1379 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان