گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - روانشناسي

بيوگرافي

نام : فیض اله نام خانوادگی : رحیمی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : fazolah_rahimi@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : اختلالات رواني - زناشويي - اثر بخشي درمان هاي روانشناختي .....