گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - حقوق عمومی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : مسعود نام خانوادگی : حیدری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m.heydari@khuisf.ac.ir
ایمیل : masoud_heidari2@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : حقوق جزا و جرم شناسي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه دولتی قم سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : حمایت از اطفال در سیاست جنایی اسلام و ایران
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: گذراندن بیش از 50 دوره علمی، آموزشی و فرهنگی
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :