فاطمه شاه محمدی
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم اقتصادي

بيوگرافي

نام : فاطمه نام خانوادگی : شاه محمدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : shahmohamade_fa1363@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم اقتصادی-اقتصاد نظری
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان سال اخذ مدرک : 85
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : اقتصاد
دانشگاه محل تحصیل : شهید چمران اهواز سال اخذ مدرک : 91
عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر گسترش بانکداری الکترونیکی بر سودآوری بانک های ایران