مهدی کلانتری
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت امور فرهنگی

بيوگرافي

نام : مهدی نام خانوادگی : کلانتری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : mahdikalantari110@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : مسائل فرهنگي- اقتصاد فرهنگي - خانواده و ...