گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - تغذیه دام

  • برای تماس و ارتباط با ما به کانال انجمن متخصصین علوم دامی استان اصفهان بپیوندید : Telegram.me/aassip
بيوگرافي

نام : سعید نام خانوادگی : صفوی پور
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : damyar.info@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : تغذيه و فيزيولوژي توليد مثل دام (نشخوارکنندگان)- اسپرم
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی کشاورزی علوم دامی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان) سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : فیزیولوژی تولید مثل دام
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان) سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : بررسی خارخاسک و جین سینگ با و بدون پرتو گاما بر اسپرم قوچ افشاری در شرایط رقیق کننده
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: دوره آموزشی تلقیح مصنوعی در اسب
ارائه دهنده : نمایشگاه کشاورزی استان اصفهان
محل دوره : بهمن 1392 طول دوره :
عنوان دوره: دوره آموزشی تشریفات در روابط خارجی و بین المللی
ارائه دهنده : شهرداری اصفهان
محل دوره : تابستان 1388 طول دوره :
عنوان دوره: دوره آموزشی پرورش بلدرچین
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد واحد خوراسگان
محل دوره : بهمن 1389 طول دوره :
عنوان دوره: دوره آموزشی آشنایی با پرورش و تکثیر زالو طبی
ارائه دهنده : سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان
محل دوره : بهمن 1394 طول دوره :
عنوان دوره: دوره آموزشی پیشرفته پرورش و تکثیر زالوی طبی
ارائه دهنده : سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان
محل دوره : مرداد 1395 طول دوره :
عنوان دوره: دوره آموزشی آشنایی با فرآیندهای پژوهشی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد واحد خوراسگان
محل دوره : شهریور 1391 طول دوره :
عنوان دوره: دوره جیره نویسی گاو شیری با نرم افزار Win Feed
ارائه دهنده : انجمن متخصصین علوم دامی اصفهان
محل دوره : اردیبهشت 1395 طول دوره :
عنوان دوره: دوره جیره نویسی طیور با نرم افزار UFFDA
ارائه دهنده : انجمن متخصصین علوم دامی اصفهان
محل دوره : اردیبهشت 1395 طول دوره :
عنوان دوره: دوره اصول پرورش، تغذیه و جیره نویسی اسب
ارائه دهنده : انجمن متخصصین علوم دامی اصفهان
محل دوره : مرداد 1395 طول دوره :