گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - حقوق جزا و جرم شناسی

بيوگرافي

نام : رامین نام خانوادگی : نعیمی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : ramin.rn@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : حقوق جزا-جرم شناسي-جامعه شناسي جنايي