گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - حقوق خصوصي

بيوگرافي

نام : فاطمه نام خانوادگی : غفوری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : f.ghafuri2010@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : حقوق خصوصي
دانشگاه محل تحصیل : ازاد خوراسگان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: دوره تخصصي جرايم سايبري وفضاي مجازي
ارائه دهنده : مركز اسيب شناسي سلامت ايرانيان
محل دوره : دانشگاه ازاد خوراسگان طول دوره :