گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مشاوره و راهنمائي

بيوگرافي

نام : محبوبه نام خانوادگی : حجتی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mhojaty62@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مشاوره و راهنمایی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد خمینی شهر سال اخذ مدرک : 93
عنوان پایان نامه : بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر افزایش انگیزشو عملکرد تحصیلی دانشجویان آموزشکده سما نجف اباد در سال 93-92