گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی

بيوگرافي

نام : یاسین نام خانوادگی : توکلی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : y.tavakoli@khuisf.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : علوم انساني