گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - آموزش زبان انگلیسی

بيوگرافي

نام : سارا نام خانوادگی : شاهانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : s.shahani1354@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم تحقیقات گیلان(رشت) سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : The impact of silent and freeze-frame viewing techniques of video materials on the intermediate EFL learners` listening comprehension
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : دبیری زبان انگلیسی
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی (مسجدسلیمان) سال اخذ مدرک : 1381
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : زبان تخصصی رشته ی معماری
محل دوره : دانشگاه ازاد مسجدسلیمان تاریخ دوره : 1391
عنوان دوره : زبان تخصصی رشته ی کامپیوتر
محل دوره : دانشگاه ازاد مسجدسلیمان تاریخ دوره : 1391
عنوان دوره : زبان پیش دانشگاهی
محل دوره : دانشگاه ازاد مسجدسلیمان تاریخ دوره : 1391
عنوان دوره : زبان عمومی
محل دوره : دانشگاه ازاد مسجدسلیمان تاریخ دوره : 1391