بهرام حاتمی سولگانی
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم اقتصادي

بيوگرافي

نام : بهرام نام خانوادگی : حاتمی سولگانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : solegani64@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : پولي. مالي. بين الملل. توسعه.