گروه آموزشی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : - زبان و ادبیات فرانسه
مرتبه علمي : مربی

  • تلفن آقای قبه09132947392
بيوگرافي

نام : مسعود نام خانوادگی : قبه
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m_ghobbeh2002@yahoo.com 
ایمیل : m_ghobbeh2002@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :